Politica de confidențialitate


Magazinul online Lofty Style de pe site-ul www.loftystyle.ro Nr. Înregistrare Reg Comerțului J9/848/15.10.2021 cu sediul social pe Str. Moldovei, nr.95 procesează date cu caracter personal oferite de Client pe o durată de timp specificată prin lege pentru îndeplinirea și confirmarea Termenilor și condițiilor, pentru procesarea de comenzi electronice și realizarea de livrări și pentru realizarea de comunicări necesare.

Dispoziții generale

Noi, societatea YUVAGEALE S.R.L., cu sediul social în Brăila, str. Moldovei, nr.95, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J9/848/15.10.2021 și având Cod Unic de Înregistrare RO45064144. ("Societatea" sau "LOFTY STYLE"), reprezentam operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societății cu protecția datelor sunt e-mail: loftystyle587@gmail.com , telefon : 0752527849

Sursa datelor cu caracter personal

"Datele personale" sunt datele care vă identifică ca individ sau care se referă la o persoană care poate fi identificată. Noi colectăm date personale prin diferite metode ale Site-ului nostru, inclusiv prin înregistrea ca utilizator, plasarea unei comenzi, cereri în legătură cu solicitările dvs., și în mod automat atunci când navigați pe site.

Datele personale pe care le-am putea colecta şi procesa includ:

Date pe care ni le furnizaţi dumneavoastră atunci când vă creaţi un cont de utilizator:
• Numele si prenumele dvs.
• Informații de contact (adresa poștală, numerele de telefon, adresa de email)
• Informaţii legate de livrarea produselor comandate (adresă poştală)
• Interesele dvs. (Subiecte despre care dvs. solicitați informații prin intermediul Site-ului sau despre care vă exprimați interesul)
• Informaţii legate de plata produselor 

.Scopul procesării datelor

Datele personale pe care le colectăm şi procesăm vor fi utilizate în următoarele scopuri:

Asigurarea interacțiunii și stabilirea unei relații cu dvs. atunci când avem o relație contractuală sau un interes legitim

Interacțiunea și stabilirea unei relații cu dvs. includ:
◦ Crearea şi menţinerea unui cont de utilizator on-line atunci când doriţi să apelaţi la această opţiune pusă la dispoziţie de către Site;
◦ Preluarea comenzilor transmise pe email-ul de contact din cadrul site-ului;
◦ Prelucrarea şi expedierea comenzilor plasate prin intermediul site-ului sau transmise pe email;
◦ Emiterea facturilor în vederea achitării produselor achiziţionate;
◦ Răspunsuri la subiecte despre care dvs. solicitați informații prin intermediul Site-ului sau despre care vă exprimați interesul;
◦ Realizarea de statistici confidenţiale, în scopul îmbunătăţirii calitatii produselor şi serviciilor oferite;
◦ Oferirea de beneficii prin intermediul programului de fidelizare a utilizatorilor inregistrati;

Pentru a furniza servicii personalizate sau comunicări de marketing atunci când avem consimțământul dvs. şi un interes legitim în a vă furniza informații de interes pentru dvs.

Serviciile personalizate includ:
◦ A vă înțelege mai bine și pentru a personaliza interacțiunile noastre cu dvs.;
◦ A analiza sau prezice preferințele dvs. cu scopul de a identifica tendinţele despre modul de utilizare a conținutului digital al Site-ului.
◦ A analiza sau prezice preferințele dvs. cu scopul de a ne îmbunătăți interacțiunile cu dvs., de ex. pentru a vă livra conținutul, produsele și ofertele (prin intermediul Site-ului nostru, prin email sau prin instrumente digitale) pe care le considerăm relevante pentru interesele dvs.
◦ Promovarea produselor şi serviciilor noastre;
◦ A vă da ocazia să participați la programe speciale, activități, evenimente sau promoții. În aceste cazuri, este posibil să utilizăm Datele dvs. personale în alte moduri dezvăluite în cadrul acestor programe, activități, evenimente sau promoții speciale.

Coordonarea activităţilor noastre în conformitate cu obligațiile noastre legale, în scopuri statistice sau pentru satisfacerea intereselor legitime privind menținerea activității afacerii noastre.

Coordonarea activității noastre include:
◦ Respectarea obligațiilor legale, reclamații legate de produse și siguranța produselor, reclamaţii legate de servicii;
◦ Protejarea drepturilor, confidențialității, securității sau proprietății noastre și/sau ale partenerilor noștri, ale dvs. sau ale altor persoane;
◦ Respectarea obligațiilor privind combaterea corupției și transparența;
◦ A efectua analize și audituri cu privire la datele conţinute de site;
◦ A identifica tendințele de utilizare a site-ului noastru și a analiza eficiența comunicațiilor noastre.
◦ A dezvolta, îmbunătăți, sau modifica produsele și serviciile noastre luând în calcul feedback-ul dvs.
◦ A valida abilitatea dvs. de a accesa sau utiliza anumite produse sau servicii;
◦ A înțelege mai bine impactul produselor și serviciilor noastre;
◦ A desfășura și extinde activitățile noastre de afaceri.

Este posibil să agregăm Datele personale pe care le furnizați dvs. și alți utilizatori ai Site-ului pentru analize legate de serviciile şi produsele noastre. Datele agregate nu vă identifică în mod personal pe dvs. sau alte persoane fiind utilizate numai pentru scopuri de analiză sau statistică.

Destinatari ai datelor cu caracter personal și persoane împuternicite de Operator

Părțile terțe care procesează date cu caracter personal ale Clientului sunt subcontractanți ai Operatorului. Serviciile acestor subcontractanți sunt indispensabile pentru îndeplinirea cu succes a contractului de cumpărare și procesării comenzii electronice între Operator și Client.

Subcontractanți ai Operatorului sunt:

  • Webnode AG (sistem de magazine online);
  • Firma de curierat;
  • Google Analytics (analiză website);

Drepturile Clientului

În orice moment în timp ce deținem sau procesăm datele dvs. personale, dvs., persoana vizată, aveți următoarele drepturi:
• Dreptul de acces - aveți dreptul de a solicita o copie a informațiilor pe care le deținem despre dvs..
• Dreptul la rectificare - aveți dreptul să corectați datele pe care le deținem despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete. 
• Dreptul de a fi uitate - în anumite circumstanțe puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre. 
• Dreptul la restricționarea procesării - în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea.
• Dreptul la portabilitate - aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte organizații. Specificăm că acest drept se aplica cel mai bine operatorilor de telefonie, dar putem asigura portabilitatea într-un format stabilit de noi.
• Dreptul de a formula obiecții - aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct. Specificăm că acest drept poate fi exercitat prin utilizarea funcţionalităţii de "Unsubscribe" la Newwsletter.
• Dreptul de a se opune prelucrării automate, inclusiv al profilării - aveți, de asemenea, dreptul de a va opune a fi supuși efectelor juridice ale prelucrării sau profilării automate. În cazul nostru, nu se aplică.
• Dreptul la o revizuire judiciară: în cazul în care Compania refuză cererea dumneavoastră în baza dreptului de acces, vă vom oferi un motiv pentru această decizie. Aveți dreptul să depuneți o plângere.

Pentru a va exercita drepturile de mai sus, vă rugâm să transmiteţi o solicitare la adresa de mail loftystyle587@gmail.com , sau pentru cele care există optiunea online vă rugam să apelaţi la această modalitate.

Atunci când faceţi o solicitare, pentru protecția dvs., este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea înainte de a efectua o acţiune. Vom încerca să ne conformăm cererii cât mai repede posibil.
Rețineți că este posibil să fie necesar să păstrăm anumite Date personale în scopuri de evidență și/sau pentru a finaliza orice tranzacție pe care ați început-o înainte de a solicita o modificare sau ștergere.

PERIOADA DE PĂSTRARE

Vom păstra Datele dvs. personale atât timp cât este necesar, sau permis având în vedere scopul (scopurile) pentru care au fost obținute și în conformitate cu cele prezentate în această Notificare privind confidențialitatea.

Criteriile utilizate pentru a determina duratele perioadelor de păstrare includ:
• durata de timp în care avem o relație in desfăşurare cu dvs.
• durata de tip pentru care aţi subscris la Neewsletter-ele noastre;
• dacă există o obligație legală (exemplu: facturi, note de transport, etc);
• sau dacă păstrarea este recomandabilă în lumina rezolvării unor litigii sau desfăşurarea unor investigaţii legale).

Securitatea datelor cu caracter personal

Respectăm proceduri stricte de securitate privind stocarea și dezvăluirea datelor dvs. personale și le protejăm împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.
Putem divulga informațiile dvs. unor terțe părți de încredere pentru scopurile stabilite în această Notificare privind confidențialitatea. Solicităm tuturor părților terțe să dispună de măsuri tehnice și operaționale adecvate de securitate pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația UE privind normele de protecție a datelor.